top
logo

Partneři

nmf
canon
awh
skoda
zoner
zoner

 


Home O nás Členství
Členství Tisk Email
Pátek, 08 Říjen 2010 05:23

PROČ SE STÁT ČLENEM


Komora fotografických živností je dobrovolnou nevýdělečnou organizací sdružující právnické a fyzické osoby, jejichž profesionální činnost se jakkoliv týká nebo týkala fotografické činnosti. Zaregistrována byla na MV ČR  pod číslem VSC/1-11214/92-R.

Předmětem činnosti Komory je podpora podnikatelských aktivit, ochrana zájmů a zajišťování potřeb členů z oblasti podnikání, kde fotografie je hlavní náplní, včetně doplňujících technik a technologií.

Členem Komory se může stát každá právnická či fyzická osoba starší 18 let, která se zabývá předmětem činnosti Komory a která přijme za své cíle a poslání Komory a splní členské podmínky. Členství se na každý rok prodlužuje opětovným zaplacením členského příspěvku.
Žádost o přijetí se podává písemně představenstvu Komory formou závazné přihlášky. Členství začíná dnem schválení žádosti o přijetí a zaplacením členského příspěvku. Výši příspěvků stanoví při schvalování rozpočtu svým usnesením valná hromada.

Valná hromada je nejvyšším orgánem a tvoří ji všichni řádní členové Komory. Nejvyšším orgánem mezi valnými hromadami je představenstvo, které má v současné době 10 členů. Ti si ze svého středu volí předsedu a dva místopředsedy. Funkční období je dva roky.

VÝHODY ČLENSTVÍ


  • možnost účastnit se rozvoje oboru foto-video-itc, možnost být u všeho zásadního dění ve Vašem oboru
  • přístup k informacím a možnost ovlivňovat společně s ostatními trh a podmínky pro podnikání v oboru foto-video-itc
  • právní a odborné poradenství v daném rozsahu zdarma
  • slevy na všech akcích pořádaných a zajišťovaných Komorou fotografických živností (odborná školení, kursy, workshopy a kongres)
  • bezplatnou prezentaci na www.stránkách KFŽ
  • sounáležitost se společenstvím lidí ze stejné profese, se stejnými problémy a se stejnými cíli
 

bottom

Pro Komoru fotografických živností zhotovila společnost SHMF s.r.o.